Julia Michelet Chivers

Advokatfullmektig Julia Michelet Chivers har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev masteroppgave innen selskapsrett. Hun har tidligere jobbet som rådgiver for Statsbygg og hatt en periode som advokatfullmektig i et annet advokatfirma med hovedfokus på selskapsrettslige problemstillinger.

Advokatfullmektig Chivers er en del av vårt team som bistår bedrifter og privatpersoner innen fagområdene selskapsrett, konkurs- og insolvens, samt eiendoms-, anskaffelses og kontraktsrett.

Tlf: (+47) 477 84 293

E-post: jmc@klovfjell.no

Call Now Button