Steinar Fretheim

Advokat Steinar Fretheim ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo våren 2018. Tidligere har han utdanning fra NHH (siviløkonomstudiet) samt Universität St. Gallen (som del av studiet ved NHH). Han har omfattende erfaring fra næringslivet, og har arbeidet i en rekke land i selskaper innen verdipapirhandel og fornybar energiproduksjon.  Han har hatt topplederstillinger (CEO/COO/CFO) i alt fra oppstartsselskaper til børsnoterte virksomheter, og har selv startet virksomheter innen fornybarsegmentet som er blitt børsnotert.

Tidligere har Steinar arbeidet med offentlige anskaffelser i Forsvaret, samt selskaper underlagt forsyningsforskriften innen olje- og gassektoren.

Steinar bistår primært klienter med forretningsjuridiske problemstillinger, og har etter mer enn 2 tiår som næringslivsleder og gründer inngående kjennskap til de praktiske utfordringene disse møter i hverdagen.

Han kan bistå innen følgende rettsområder:

 • Selskapsrett
 • Skatterett
 • Finansmarkedsrett
 • GDPR
 • Kontrakts- og avtalerett
 • Arbeidsrett
 • Offentlige anskaffelser

 

Språk:

 • Norsk – morsmål
 • Engelsk – flytende
 • Tysk – avansert
 • Fransk – grunnleggende

 

Tlf: 475 05 114

E-post: sf@klovfjell.no