Malene Valkvæ Jenssen

advokatfullmektig

Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo høsten 2022. Hun skrev masteroppgave om reglene om familieinnvandring i utlendingsloven kapittel 6 er egnet til å ivareta adgangen til familieinnvandring for likekjønnede par fra land hvor homofili er forbudt.
Under studiene arbeidet hun som studentmedarbeider hos oss i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS. Tidligere har hun tatt spesialemner i kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Malene har gjennom mange år arbeidet i ulike posisjoner i IKEA, både som leder og spesialist i administrasjonen, og hadde i 2022 et verv i styret i IKEA Norge.

Advokatfullmektig Valkvæ Jenssen kan blant annet bistå innenfor følgende rettsområder:

  • Utlendingsrett
  • Arbeidsrett
  • Trygderett
  • Strafferett
  • Barne- og familierett

Fagområde

No data was found