Advokat Petter Rysst bistår forretningsdrivende, styrer i sameier og borettslag, samt private.

Rysst sitt spesialfelt er fast eiendoms rettsforhold og særlig bistand knyttet til reklamasjoner etter kjøp av brukt bolig og nybygg.

Videre har Rysst kompetanse innen arbeidsrett og personskadeerstatning, herunder yrkesskader, trafikkskader og pasientskadeerstatning.

Rysst har erfaring fra Husleietvistutvalget, innehar flere styreverv og er engasjert i forretningsutvikling og foredragsvirksomhet.

Rettsområder:

  • Selskapsrett
  • Tingsrett
  • Arbeidsrett
  • Helserett
  • Erstatningsrett

Fagområde

No data was found