Robert Voldhuset

advokat

Robert Voldhuset har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2008. Robert Voldhuset arbeidet som advokatfullmektig/advokat hos advokatfirmaet Sondov og advokatfirmaet Kirkholm i perioden 2008-2011. Voldhuset har utdanning og spesialisering innenfor mekling og konflikthåndtering. Han er oppnevnt som ekstern mekler for familievernkontorene i Oslo og Akershus.

Voldhuset arbeider i dag som familiemekler innenfor Oslo og Akershus, og har kontor både i Oslo og Eidsvoll. Voldhuset er også godkjent advokatmekler. Voldhuset foreleser i blant annet barnerett og menneskerettigheter. Han er sensor ved Universitetet i Oslo, Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Voldhuset er veileder på advokatkurset i mekling og konflikthåndtering. Robert Voldhuset er ekstern advokat i skikkethetsnemnda ved VID vitenskapelige høgskole.

Fagområde

No data was found