Åse Kaja Tveter Karlsen

advokatfullmektig

Advokatfullmektig Åse Kaja Tveter Karlsen ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo høsten 2021. Under studiene arbeidet hun som studentmedarbeider ved kontoret, gjennomførte et praktikantopphold i Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og arbeidet som saksbehandler i Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Åse Kaja skrev masteroppgave om rettshjelploven tilfredsstiller kravene til en rettferdig rettergang etter EMK art. 6 nr. 1. Hun har tidligere studert internasjonale studier med historie og har tatt valgfag innen rettssosiologi.

Fagområde

No data was found