Servet Yildiz Stêrk

assosiert partner/advokat

Etter noen år i offentlig sektor og senere egen praksis, startet Servet Yildiz Stêrk som advokatfullmektig hos oss i 2020.

Tidligere har advokat Servet Yildiz Stêrk blant annet jobbet i Utenrikstjenesten, Stortinget og Forsvaret. I tillegg til disse anerkjennelsene, har advokat Stêrk også lang erfaring som investor i eiendomsbransjen der han til daglig har ledet større team av samarbeidspartnere i forskjellige utviklingsprosjekter.

I 2021 ble advokat Servet Yildiz Stêrk tildelt Advokatforeningens talentpris for blant annet sin satsning på nye teknologiske løsninger i sitt arbeid.

Advokat Servet Yildiz Stêrk er utdannet ved Universitetet i Oslo og har master i rettsvitenskap med spesialisering innen shipping, offshore og skatterett. Hans masteroppgave er publisert ved Universitetet i Oslo under følgende tittel:

“Fraktavtaler i sjøretten. Avtaler om stykkgodstransport og befraktning av skip, den prinsipielle grensen mellom tvingende regler og avtalefrihet.»

https://www.duo.uio.no/handle/10852/39674

Advokat Servet Yildiz Stêrk snakker flytende norsk, tyrkisk og engelsk. Han kan også noe kurdisk, spansk og tysk.

Fagområde

No data was found