ADVOKAT FOR STUDENTER VED SANKSJONER FATTET AV UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

v/ partner/advokat Øystein Hagen, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Studenter ved universiteter og høyskoler kan bli utsatt for en rekke sanksjoner fra de høyere utdanningsinstitusjonene. Sanksjonene vil kunne gjøre seg gjeldende for eksempel dersom studenten har fusket på eksamen eller dersom han eller hun har utvist grov klanderverdig adferd ved institusjonen.

Sanksjonene er utestengning fra institusjonen eller utestengning fra klinisk undervisning eller praksisstudier. Studentene kan videre bli bortvist fra lærestedet for en gitt periode. I noen tilfeller kan studentene også bli funnet uskikket for et yrke, noe som fører til utestengning fra institusjonen.

Alle disse sanksjonene er svært inngripende vedtak for studentene. Vedtakene kan få stor betydning for studentene på grunn av forsinkelse av studier og det stigma som foreligger ved å bli ilagt en slik sanksjon.

Dersom institusjonen har reist sak som kan medføre en slik sanksjon har studenter, og i noen tilfeller doktorgradskandidater, krav på at utdanningsinstitusjonen dekker advokatutgifter for å gi juridisk veiledning til studenter. Studenten har videre rett til å la seg bistå av advokat dekket av institusjonen fra skikkethetssak er reist i skikkethetsnemnda.

Den juridiske bistanden kan bestå i bistand i møter med institusjonene og hjelp til å påklage vedtak. En advokat vil foreta en gjennomgang av om styret eller klagenemnda ved institusjonen hadde grunnlag for å fatte det aktuelle vedtaket, herunder om de materielle og prosessuelle regler er fulgt.

Dersom vedtakene er endelige ved institusjonen, kan studentene bringe vedtak om bortvisning, utestenging og skikkethetsvurdering inn for prøving ved tingretten. Institusjonen dekker alle omkostninger ved søksmålet for tingretten, herunder også honorar til advokat.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har god kompetanse på utdanningsrett og forvaltningsrett. Dersom det er reist sak om utestengning, bortvisning eller skikkethet, ta gjerne en uforpliktende kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local, for vurdering av din sak.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.