INTERNASJONALE KONTRAKTER

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 Den 20. desember 2018 vedtok FNs generalforsamling konvensjonen om fullbyrding av forlik etter mekling i internasjonale kontraktsforhold – UN Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation – den såkalte Singapore-konvensjonen.

Singapore-konvensjonen har vært tilgjengelig for signering siden august 2019 og har til hensikt at forliksavtaler skal være bindende i alle jurisdiksjoner, samt at tvangsfullbyrdelse av slike avtaler skal følge en enklere og mer effektiv prosedyre.

Konvensjonen gir et godt rettslig utgangspunkt for forhandlinger om og oppnåelse av forliksavtaler i internasjonale forretningstvister. De stater som har signert avtalen er folkerettslig forpliktet til å påse at internasjonale avtaler om minnelige løsninger eller forliksavtaler kan tvangsfullbyrdes etter internrettslige regler.

For sammenhengens skyld kan nevnes at New York-konvensjonen av 1958 er etablert for anerkjennelse og håndhevelse av internasjonale voldgiftsavgjørelser.

Advokat og partner Preben Kløvfjell har et stort internasjonalt kommersielt nettverk og sitter blant i styret til Norwegian-Polish Chamber of Commerce og i styret til Norwegian-Romanian Chamber of Commerce.

Advokatfirmaet har videre samarbeidsavtale med Lithuanian-Norwegian Chamber of Commerce. Dersom du har spørsmål om internasjonale kommersielle kontraktsforhold, kan advokat Kløvfjell kontaktes på pk@klovfjell-gammel.local.

 

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.