OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Av partner/advokat Preben Kløvfjell, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Det offentlige kjøper årlig varer og tjenester for over en halv milliard kroner. Offentlige innkjøp finner sted innenfor blant annet fast eiendom, transport, IKT og energi.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS kan bistå i alle faser av saker vedrørende offentlige anskaffelser og tilbudskonkurranser både på oppdragsgiversiden og leverandørsiden.

Vår bistand omhandler blant annet:

– rådgivning om utforming, etablering, kvalitetssikring av konkurransegrunnlag

– bistand i forbindelse med klage på tildeling (herunder til KOFA)

– kursing og opplæring i regelverket for anskaffelser

– bistand i forbindelse med erstatningskrav tilknyttet anskaffelsessaker

– bistand ved utforming og inngåelse av kontrakter i forlengelsen av anskaffelsesprosessen

– bistand i forbindelse med anskaffelsesforhandlinger

– bistand i forbindelse med strategi i anskaffelsesprosessen

– vurdering og kvalitetssikring av tilbud

– tilrettelegging og gjennomføring av anskaffelsesprosessen

– bistand med vurdering og eventuell klage på vedtak om avvisning og avslag på tildeling

– bistand i forbindelse med innsynsbegjæringer

– bistand ved alle former for rettslige prosesser i forbindelse med anskaffelsesprosessen

– bistand i forbindelse med strategisk optimalisering av muligheter for å vinne frem i anskaffelsesprosesser

– bistand i forbindelse med kvalitetssikring av dokumentasjon i anskaffelsesprosessen

– bistand i forbindelse med kunngjøringer i anskaffelsessaker

Ta gjerne kontakt med advokat og partner Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local dersom din virksomhet har spørsmål knyttet til offentlige anskaffelser.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.