TESTAMENT

Av partner/advokat Øystein Hagen, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

 

Tanken på å opprette et testament kan for noen ses på som fremmed eller ubehagelig, fordi det omhandler noe som skjer etter ens død. Likevel er testament et virkemiddel man har for å uttrykke sin siste vilje. Dette kan gjøre det enklere for de etterlatte å fordele boet – og å bearbeide sorgen.

Dersom du ønsker å opprette et testament, bør du starte med å få oversikt over hvilke eiendeler du besitter, for eksempel eiendom, bankinnskudd og møbler. Deretter kan du i testamentet bestemme hvem som skal ha hva. Du kan testamentere bort alt til en bestemt person, en bestemt gjenstand til en bestemt person eller en prosentandel av det du etterlater deg til flere personer.

I arveloven er det såkalte pliktdelsregler, som ikke kan fravikes i testament. Ektefelle har krav på ¼ av avdødes nettoformue eller minimum 4 G avhengig av avdødes økonomi. Eventuelle barn har krav på minst to tredjedeler av det avdøde etterlater seg, men avgrenset til 1 million kroner per livsarving. Dersom barna er døde, har deres barn igjen krav på arv.

Det er strenge formkrav for at et testament er gyldig. Følges ikke de formelle reglene, vil testamentet være ugyldig, og være uten virkning.

Formkravene er:

  • Testator må som hovedregel være over 18 år og å ha rettslig handleevne.
  • Testamentet må være skriftlig og underskrives av testator.
  • Det må tydelig fremgå at det er et testament.
  • Testamentet må underskrives av to vitner som er over 18 år, som enten bevitner eller får vedkjent seg testators underskrift.
  • Vitnene må ikke være inhabile, det vil si være nærstående eller få tilsagt fordel i testamentet.
  • Testamentet må ikke være frembragt ved tvang eller at testator var utilregnelig i disposisjonsøyeblikket.

Det er ingen bestemte krav til hvor eller hvordan et testament skal oppbevares. Du kan oppbevare testamentet hjemme, i en bankboks, hos en advokat eller i tingretten.

Det er ingen krav til at testamentet må utformes av en advokat, men en advokat vil sørge for at alle de formelle reglene er på plass og at testamentet blir så klart og forståelig som mulig.

Advokatene i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS har god kompetanse på opprettelse av testament. Dersom du ønsker juridisk bistand kan du ta kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local eller ring 900 85 188.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.