Vant i Oslo byfogdembete – fikk tvungen gjeldsordning

Av partner/advokat Øystein Hagen, Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS

Partnerne/advokatene Øystein Hagen og Preben Kløvfjell v/ Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS representerte klient som vant i Oslo byfogdembete og fikk innvilget tvungen gjeldsordning.

Klienten hadde en gjeld på over 10 millioner kroner.

Gjeldsordning innebærer at en underlegges en gjeldsordningsavtale for en periode, og at gjelden til slutt slettes.

Retten la vekt på gjeldens betydelige størrelse og at klienten hadde forsøkt å betjene gjelden. Hensynet til familien og personlige forhold er også tillagt vekt i retning av at en gjeldsordning ikke vil virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet for øvrig.

Det kan være hensiktsmessig med advokatbistand i prosessen fra en søker namsmannen om gjeldsordning, og til en eventuell tvungen gjeldsordning, da dette må besluttes av domstolene.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har kompetanse på og bistår i saker om gjeldsordning for privatpersoner og bedrifter. Dersom du har spørsmål, ta gjerne en uforpliktende kontakt med partner/advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.