Videresalg av bolig under oppføring

Av partner/advokat Preben Kløvfjell

 

Når man kjøper en bolig under oppføring kan det ofte ta lang tid før boligen kan overtas. I mellomtiden kan forholdene ha endret seg for kjøper, og en kan ønske å selge videre. Adgangen til videresalg følger som regel av kjøpsavtalen.

Ved salg før ferdigstillelse av boligen selger man i realiteten en rett til å tre inn i avtalen med entreprenøren, noe som innebærer at den nye kjøperen vil overta de rettighetene og pliktene som tidligere kjøper hadde. Det er ikke uvanlig at utbygger krever et gebyr i forbindelse med et slikt salg.

Den tidligere kjøperen bør inngå en avtale med den nye kjøperen, da denne som regel vil selge videre til en høyere sum enn det som følger av avtalen til entreprenøren. Ved bruk av megler vil man imidlertid ikke få utbetalt denne fortjenesten før ny kjøper har overtatt boligen. Man kan likevel få utbetalt eventuelle forskuddsbetalinger som er betalt til entreprenøren.

Dersom det ikke er tillatt med videresalg, må kjøper vente med å selge boligen videre til boligen er ferdig og kan overtas. Det blir da et alminnelig boligsalg.

Ved behov for å komme seg ut av kontrakten kan man likevel avbestille arbeidet, men man må normalt betale et avbestillingsgebyr. Hvis et slikt fast gebyr ikke er avtalt, vil kjøper måtte dekke det økonomiske tapet. Det er derfor ikke en ren regel om angrerett.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell har god kompetanse innen fast eiendom. Dersom du ønsker juridisk bistand kan du gjerne ta kontakt med Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell på eiendom@klovfjell.noeller direkte med advokat Preben Kløvfjell på pk@klovfjell-gammel.local.

Siste artikler

Beslag av verdier innen fiskeri

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.