Arbeidsrett

De aller fleste av oss er løpet av livet arbeidstakere og er tilknyttet en eller flere arbeidsplasser. Mange er også arbeidsgivere.

En persons arbeidsforhold er av stor betydning både i nåtiden og i fremtiden, og regulerer bl.a. lønnsytelser, pensjonsopptjening, feriepenger og ferietid. Samtidig vil arbeidsforholdet være avgjørende for eventuelle sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon og andre trygdeytelser. Det er derfor svært viktig å være klar over hva en har krav på og hvilke rettigheter – og plikter – en har som arbeidstaker og som arbeidsgiver.

Arbeidsforhold er i Norge sterkt knyttet til regler – rettigheter og plikter – som regulerer de ulike forholdene. Dette kalles gjerne «arbeidsretten», og tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven: lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern av 17. juni 2005 nr. 62.

Arbeidsretten regulerer både forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og forholdet mellom arbeidsgiverne/arbeidsgivernes organisasjoner og arbeidstakernes fagforeninger (tariffavtaler).

Loven gjelder for alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, og for (i hovedregelen) alle virksomheter som sysselsetter arbeidstakere.

Dersom du kommer i en tvist med arbeidsgiver (eller arbeidstaker) kan det lønne seg å la seg bistå av en advokat som har kompetanse på området. Arbeidsretten er kompleks og komplisert, og inneholder en rekke formkrav og frister som må overholdes. Arbeidsretten inneholder også en del vage og skjønnsmessige ord, som det kan være vanskelig å fastslå innholdet av. En arbeidsrettsadvokat vil til enhver tid holde seg oppdatert på dette, og vite hva som skal til i din konkrete sak.

Forretningsjus

Arbeidsrett Bygg- og entrepriserett Fast eiendom Firmaetablering Konkurssaker Kontraktsrett Selskapsoppløsning Severing- og sjenkebevilning Skattesaker Utdanningsrett Forsikringsrett Selskapsrett

Send oss en forespørsel