Vi er spesialister på følgende områder

null
Rettsområdet omhandler utarbeidelse av arbeidsavtaler, juridisk bistand ved oppsigelses- og avskjedigelsessaker etc.
null

Bygg- og entrepriserett

Juridisk bistand i forbindelse med utførelsen av bygge- og anleggsoppdrag, herunder forholdet mellom byggherre og entreprenør.
null

Fast eiendom

Vi har advokater med god erfaring innen fagfeltet fast eiendom, og vi tilbyr alle juridiske tjenester knyttet til dette. Mer info kommer
null

Firmaetablering

Vi hjelper deg firmaetablering og du får juridisk hjelp gjennom hele prosessen. Vi hjelper også utenlandske selskaper med å etablere seg i Norge.
null

Konkurssaker

Advokatene hos oss har solid erfaring innen konkurssaker. Ta kontakt med oss i forbindelse dersom du er i en situasjon hvor konkurs mulig er eneste alternativ.
null

Selskapsoppløsning

Går det mot selskapsoppløsning eller avvikling. Få juridisk hjelp til å oppløse selskapet.
null

Severing- og sjenkebevilning

Vi hjelper med søknader i forbindelse med servering og skjenkebevilning. Ta kontakt med våre advokater for hjelp.
null

Skattesaker

Skatt er et område vi har solid erfaring med. Dersom din bedrift har behov for juridisk hjelp i forbindelse med skattesaker, ta kontakt.
null

Utdanningsrett

Juridisk bistand til studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler ved utestengings, bortvisningssaker og skikkethetssaker.
Privatjus
Forretningsjus
null
Rettsområdet omhandler utarbeidelse av arbeidsavtaler, juridisk bistand ved oppsigelses- og avskjedigelsessaker etc.
null

Bygg- og entrepriserett

Juridisk bistand i forbindelse med utførelsen av bygge- og anleggsoppdrag, herunder forholdet mellom byggherre og entreprenør.
null

Fast eiendom

Vi har advokater med god erfaring innen fagfeltet fast eiendom, og vi tilbyr alle juridiske tjenester knyttet til dette. Mer info kommer
null

Firmaetablering

Vi hjelper deg firmaetablering og du får juridisk hjelp gjennom hele prosessen. Vi hjelper også utenlandske selskaper med å etablere seg i Norge.
null

Konkurssaker

Advokatene hos oss har solid erfaring innen konkurssaker. Ta kontakt med oss i forbindelse dersom du er i en situasjon hvor konkurs mulig er eneste alternativ.
null

Selskapsoppløsning

Går det mot selskapsoppløsning eller avvikling. Få juridisk hjelp til å oppløse selskapet.
null

Severing- og sjenkebevilning

Vi hjelper med søknader i forbindelse med servering og skjenkebevilning. Ta kontakt med våre advokater for hjelp.
null

Skattesaker

Skatt er et område vi har solid erfaring med. Dersom din bedrift har behov for juridisk hjelp i forbindelse med skattesaker, ta kontakt.
null

Utdanningsrett

Juridisk bistand til studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler ved utestengings, bortvisningssaker og skikkethetssaker.