Barnerett

Vi bistår i saker innen barnerett, herunder tvist om daglig omsorg, omfang av samvær og foreldreansvar.

I tillegg arbeider vi med barnevernssaker og bistår i møter med barnevernet, i fylkesnemnda og som prosessfullmektig ved domstolene.

Advokatutgifter dekkes i alle barnevernssaker og det gis fri rettshjelp saker om samvær og bosted hvis de økonomiske vilkårene er oppfylt.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.