Barnerett

Vi bistår i saker innen barnerett, herunder tvist om daglig omsorg, omfang av samvær og foreldreansvar.

I tillegg arbeider vi med barnevernssaker og bistår i møter med barnevernet, i fylkesnemnda og som prosessfullmektig ved domstolene.

Advokatutgifter dekkes i alle barnevernssaker og det gis fri rettshjelp saker om samvær og bosted hvis de økonomiske vilkårene er oppfylt.

Forretningsjus

Arbeidsrett Bygg- og entrepriserett Fast eiendom Firmaetablering Konkurssaker Kontraktsrett Selskapsoppløsning Severing- og sjenkebevilning Skattesaker Utdanningsrett Forsikringsrett Selskapsrett

Send oss en forespørsel