Advokatbistand

Dersom du er forelder, eller barn over 15 år, har du rett til fri advokat i barnevernssaker. Dette innebærer at det alltid det offentlige som betaler for advokatbistand, uavhengig av inntekten til foreldrene. Advokatkontoret du henvender deg til bør ha god kompetanse når det gjelder barnevernssaker, og være egnet til å imøtekomme forelderen eller barnet på en god måte. Advokaten blir partens nærmeste støttespiller gjennom saken, og det er viktig å velge en advokat som parten føler den vi ha en god relasjon med.

Advokaten/advokatkontoret vil kunne hjelpe deg med å fylle ut søknad om fri rettshjelp.

Send oss en forespørsel