Advokatbistand

Alle arbeidsforhold og arbeidstvister må håndteres individuelt og på riktig måte for at arbeidstaker skal kunne nå frem med sitt krav. Situasjonen kan være anspent mellom partene, og det kan for mange oppleves som at maktbalansen er i deres disfavør.

Vurderingene som må gjøres i arbeidstvister kan være både komplekse og skjønnsmessige, og det er en rekke juridiske begrepet og prosesser som det må holdes oversikt over. I tillegg kan regelverket være uoversiktlig og vanskelig.

Derfor er det å anbefale at en lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Har du lav inntekt på grunn av arbeidsledighet eller oppsigelse, vil staten i noen tilfeller dekke advokatutgifter ved såkalt fri rettshjelp. Du må da ha en du en skattbar brutto månedsinntekt (summen av all skattbar inntekt i og utenfor arbeidsforhold, før fradrag) på under kr 20 500 kr, eller under 246.000 kr i året (eller 360.000 til sammen hvis du er samboer/gift). Du må også ha en formue på under 100.00 kroner netto.

Advokaten vil hjelpe deg med å avgjøre om du har krav på fri rettshjelp, og han vil også kunne hjelpe deg med å søke om dette.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.