Barnevernsrett

​Barnevernsrett er et område vi i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell AS  har lang erfaring med og ikke minst gode resultater på saker vi har behandlet. Ta gjerne kontakt med oss for å drøfte saken din.

Vi kan tilby gratis saksvurdering før vi tar saken din. Les ellers mer om vår tilnærinng og kompetanse under og på vår barnevernsportal hvor vi har samlet all relevant info knyttet til barnevernsrett.

I Norge er utgangspunkt at det er foreldrene som har ansvaret for å oppfostre og dra omsorgen for barna sine. Unntaksvis, dersom foreldrene ikke har evne til dette, vil det offentlige ta over ansvaret i den grad det er nødvendig i det enkelte tilfelle.

Barnevern i Norge utføres av en offentlig tjeneste som har som primæroppgave er å sikre barns og unges oppvekstvilkår. Barnevernets arbeidsoppgaver har sitt hjemmelsgrunnlag i barnevernloven.

Barnevernet har en rekke ulike tiltak å sette inn ved behov. De fleste av dem frivillige hjelpetiltak i familien. Barnevernet kan imidlertid også, ved rettslig avgjørelse, bli tilkjent omsorgen for barn.

I disse sakene kan konfliktnivået mellom foreldre og barnevernet ofte bli høyt, derfor kan det lønne seg å la seg bistå av advokat, både til moderasjon og til støtte for foreldrenes sak. En advokat kan bistå foreldre i møte med barnevernet, fylkesnemnda og som prosessfullmektig ved domstolene.

Utfallet for din sak kan ofte henge sammen med hvor tidlig man involverer en advokat. Det er smart å ikke vente lenge.

Advokatutgifter dekkes av det offentlige i mange barnevernssaker.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.