Er du pårørende til pasient?

nstitusjonen har plikt til å informere deg om dine rettigheter.

Du kan ta initiativ til at en pårørende som er syk skal få bli undersøkt av en lege. Hvis din pårørende blir syk hjemme, og ikke går med på frivillig behandling eller undersøkelse hos sin fastlege, kan du som nærmeste pårørende ringe legevakten. Hvis legevakten ikke tar saken alvorlig, kan kommunelegen vedta tvungen legeundersøkelse. Kommunelegen kan bestemme at dette – dersom det er nødvendig – kan gjøres med hjelp av politiet. Denne funksjonen kan også delegeres til en annen kommunalt ansatt lege eller klinisk psykolog.

Dersom du som pårørende har tatt initiativet til dette, skal du informeres om resultatet av legeundersøkelsen. Pårørende har imidlertid ikke rett til innsyn i pasientjournalen til den syke. Pårørende vil i slike situasjoner bli møtt med påstand om «taushetsplikt» når de ber om informasjon. Helsepersonell har riktignok taushetsplikt, men det er viktig å merke seg at denne styres av pasienten selv. Pårørende kan få så mye informasjon som pasienten finner ønskelig – og pårørende skal trekkes inn i arbeidet med pasientens individuelle plan, hvis ikke pasienten har noe imot dette.

Pårørende skal alltid informeres om tvangsinnleggelse og hva som er bestemt, og de skal også informeres om retten til å klage.

Pårørende har samme rett som pasienten til å uttale seg eller klage på tvangsinnleggelse, overføring til annen institusjon eller bruk av tvangsmidler.


Advokater som kan hjelpe deg med Privat
No data was found

Siste fagartikler

Two People On Mountain Cliff

Working in Norway during the COVID-19 pandemic

Tvangsmulkt som reaksjonsform ved brudd på fiskerilovgivningen: et legitimt pressmiddel eller uttrykk for myndighetenes maktmisbruk?

Brown and White House Near Body of Water and Mountain

Business in Norway

Rule of Thirds Photography of Person Sitting on Rock Formation

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg siste nytt i advokat bransjen.